× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Pracownia fizjoterapii - Przychodnia Specjalistyczna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Rehabilitacja w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

25-632-74-82
Formińskiego 14
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1