× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Zespół transportu sanitarnego - Przychodnia Specjalistyczna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Zespół transportu sanitarnego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna
  • Medycyna transportu


Adres

25-632-20-61
Starowiejska 15
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1