× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Gabinet zabiegowy dla dorosłych - Wiejski Ośrodek Zdrowia

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet zabiegowy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

25-631-36-21
Pruszyn
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1