× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Hospicjum stacjonarne - Hospicjum Stacjonarne

Informacje o komórce

Hospicjum stacjonarne

Hospicja stacjonarne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Usługi pielęgnacyjne

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna paliatywna


Adres

25-632-74-62
Bema 22
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1