× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej - Przychodnia POZ Nr 1

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Usługi pielęgnacyjne
  • Szczepienia

Zakres świadczonych usług:

  • Epidemiologia


Adres

25-644-03-93
Floriańska 24
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1