× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia


Adres

25-632-20-61
Starowiejska 15
08-110 Siedlce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1